مدرسه ,سوال ,نگارهدر این نگاره درمورد راه مدرسه واینکه هر دانش آموزی چطور به مدرسه می رود و استفاده از سرویس و...توضیح داده شده است. در این جا دست راست وچپ واینکه پلیس کدام دستش را بالا برده وچه علامتی می دهد صحبت شده است. چراغ راهنمایی چند رنگ دارد وبرای چیست ؟عبور از خط عابر پیاده ولزوم گرفتن دست والدین در خیابان .پرچم مقدس کشورمان و اینکه چه رنگ هایی دارد. این نگاره از بچه ها نام میدان سوال شود. نام این میدان ،میدان مادر است به دلیل وجود مجسمه مادر. تمام ریزه کاری ها را از فرزندتان سوال کنید. و تمام مقرراتی که باید موقع رفتن به مدرسه رعایت کند. در این جا برای تلفیق با درس ریاضی الگوهای منظم که در خط عابر پباده وسایبان کتاب فروشی است را نیز از بچه ها سوال شد. برای عکس زیر صفحه کلمات رابا تصویر بخوانند و کلماتی که اولشان مـٍثل هم است مانند مدرسه و مسجد وکلماتی که صدای آخرشان مثل هم است مانند آزاده و مدرسه هردو آخرشان صدای (اِ) می دهد. لوحه های کتاب کار نیز در دفتر کار شود. 

منبع اصلی مطلب : کلاس اولی ها
برچسب ها : مدرسه ,سوال ,نگاره
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : نگاره سوم