آغاز ,کتاب ,کلمه ,نگارهدر نگاره دوم آماده شدن و رفتن به مدرسه وکار را نشان می دهد واین که قبل از رفتن به مدرسه و سر کار چه کارهایی باید انجام دهیم. در این نگاره کلمه ی آب و و آزاده هم آغازند و کلمه کیف و کتاب و کفش نیز هم آغاز هستند. بابازی از فرزند خود بپرسید چند کلمه هم آغاز پیدا کند البته فقط دو تا دوتا مـثل اسب و انار که هردو با (ا) شروع می شود و گل و گلدان که با (گ) شروع می شود . با بازی توجه فرزندتان را به کلمات هم آغاز جلب کنید البته به آن ها  نمی گوییم هم آغاز می گوییم اولش مثل هم است. در کتاب کار فارسی لوحه ها را تا جایی که در کلاس نوشته تمرین کند.

منبع اصلی مطلب : کلاس اولی ها
برچسب ها : آغاز ,کتاب ,کلمه ,نگاره
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : نگاره دوم کتاب فارسی