مذهبی ,کودکان ,کودک ,دینی ,مذهب ,هایی ,مرحله واقع ,واقع نگری ,مذهب ارتجالی ,اعمال مذهبی ,مذهبی دارندبرگشت ارسال مقاله صفحه اصلی

 

 

 

خدا به تصور کودکان

 

 

 

شکل گیری فهم دینی در کودکان

 

خداوند به منزله سرچشمه هستی ‘تفکر بر انگیزه ترین موضوع ذهن بشر وعمده ترین مشغولیت فکری اوست.پرسشهای فراوانی درباره شأن وجودی او مطرح شده است.ایا اعتقاد به خدا‘ از ضرورت وجود مایه گرفته است ‘یا برخواسته از حیاتی وجدانی در روح بشری است؟ایا به اقتضای ضرورتی اخلاقی به وجود امده است یا تصویر فرافکنی شده ی والدین است؟و ایا... سؤال اینجاست معنای خدا چگونه شکل می گیرد و مفهوم خدا چگونه در ذهن جا باز می کند؟

 

بی تردید خدا در ذهن بشر جای دارد و هر انسانی واجد ذهنیتی از خداوند است.ذهن این معنا را از کجا می اورد و چگونه وبا چه روشی می سازد؟مسئله مهمی که پیش روی ما گسترده می شود‘

 

همان است که خداوندی که محدود نیست و مرزی ندارد چگونه در مرزبندی ذهن بشر وارد می شود و چگونه میتوان انرا درک کرد؟روشن شدن این نکته که کودک به چه ترتیبی به درک خداوند نایل می شود‘بررسی میکنیم:

 

فهم دینی

 

اموزش دینی ‘ناظر به انتقال معارف دینی است و نتیجه ان استقرار یک نظام معرفتی در ذهن کسی است که اموزش می بیند.نظامی که اگرچه اموخته می شود ‘لزوما فهمیده نمی شود.برای بررسی موفقیت ‘امر اموزشی در این زمینه به طور معمول با دو سؤال روبه رو هستیم:

 

1.ایا کودک انچه را باید بیاموزد اموخته است؟ 2.ایا انچه را باید بیاموزد (یا اموخته)میتواند بفهمد (یا فهمیده است)؟

 

هر انچه به کودک اموخته می شود ‘لزومافهمیده نمی شود.کودکان تحت سرپرستی والدینی که خود مذهبی هستند و به مسجد می روند و اداب و اعمال دینی را انجام می دهند ‘به تدریج تحول میابند و از این طریق با مفاهیم بنیادین مذهبی اشنا می شوند .این کودکان نسبت به کودکانی که والدین غیر مذهبی دارند فهم و درک بیشتری از این مفاهیم کسب می کنند .اگرچه این فهم به وسیله سطح کنش شناختی نیز با محدود یت هایی همراه است.

 

ضروری است بین مذهب ((ارتجالی)) و ((اکتسابی)) کودک تمایز قایل شویم.

 

مذهب((ارتجالی))

 

شامل همه افکار و اعتقاداتی است که در خلال تلاش فرد برای تفسیر مفاهیم و اعمال مذهبی- که فراتر از سطح فهم او هستند - به وجود امده است.در مقابل ان افکار و اعتقاداتی مذهبی وجود دارد که کودک انها را به طور مستقیم از بزرگسالان یا از راه تقلید واموزش کسب کرده است.توضیح کودک درباره اصطلاحات دینی یا عبادت ها و اعمال مذهبی ‘بیشتر مذهب اکتسابی را منعکس می کند تا مذهب ارتجالی را برنامه های اموزش مذهبی از اغاز با مسائل عدیده ای مواجه بوده است‘زیرا به نظر می رسد انها متکی به یک فرضیه کمّی درباره تحول عقلانی هستند .‏

 

یعنی اینکه وقتی یک کودک بزرگتر می شود ‘قادر است مقدار بیشتری از موضوعات دینی را فرا بگیرد.به نظر میرسد برنامه های مذهبی بر این پایه استوار باشند که کودکان سنین مختلف چه

 

 

 

چیزهایی باید بدانند‘به جای انکه متکی بر مفاهیمی باشند که کودکان میتوانند بفهمندنقش عقل ممکن است‘در تحول مذهبی در نزد برخی به حداقل برسدما برای یک معلم اهمیت خاصی دارد .

 

 

 

چراکه اموزشی شامل ارتباط افکار در مسیرهایی است که دانش اموز می تواند از نظر عقلی انها را بفهمد .معلم دینی اگاه است که حقیقت دینی به طور مدام از نظر عقلی - و نه تنها عاطفی- باید مورد توجه باشد و باید بداند که چگونه شاگردی مفاهیم خدا ‘مسجد و درستی اخلاق را شکل میدهد؟ایا توالی یا الگوهای فکر مذهبی با افزایش سن تقویمی و ذهنی مطابقت دارد؟ایا محدودیت های فهم مذهبی ‘متأثر از سن‘عدم بلوغ‘بازخورد والدین و عوامل دیگر است؟

 

بد فهمی ها و اشفتگی هایی که در مفاهیم مذهبی کودکان دیده می شود می تواند بر حسب محدودیت هایی پیش عملیاتی توجیه شود.

 

نظریه دانشمندان در مورد افکار مذهبی در سن 7 سالگی

 

به نظرهارمزبین 7 تا 12 سالگی مرحله واقع نگری مذهبی است.هارمز در مرحله واقع نگری تقریبا به طور ناهمواری در سطح سنی پایین ‘که ثبات هیجانی بیشتری در این سالها در تصاویر منعکس میشود‘کودک بیشتر قادر است‘خودش را با مذهب رسمی سازگار کند و در نقّاشی اش بیشتر واقع نگراست.به نظریکسلی اوایل نوجوانی مرحله واقع نگری است .7 ساله ها شکّاک ترند و پشت تصویری ساده از خدا پنهان می شوند .کودکان در این سن با سوالاتی این چنینی رو به رو هستند :

 

ایا شما میتوانید بهشت را ببینید؟ایا خدا در یک خانه زندگی می کند؟اگر به او بگوئید خدا در بهشت است میخواهد بداند بهشت کجاست؟

 

به نظرگلدمن کودکان از سن 7 تا 9 سالگی تفکر(خرده _مذهبی) دارند.کودکان به سطح تفکر عملیاتی تحول میابند .انها به درجه هایی از تفکر واقعی دست یافته اند و بیشتر از پیش قادر شدند که واقعیت ها را به هم مرتبط سازند و تجربه هارا طبقه بندی کرده ‘تعمیم دهند .تفکر کودک در این مرحله کمتر تک کانونی است.حالا کودک به ندرت خصوصیتی فرعی از یک واقعه را گرفته ‘تعمیم میدهد.خودمیان بینی که هنوز هم هست ‘فراگیری کمترتری دار

منبع اصلی مطلب : کلاس اولی ها
برچسب ها : مذهبی ,کودکان ,کودک ,دینی ,مذهب ,هایی ,مرحله واقع ,واقع نگری ,مذهب ارتجالی ,اعمال مذهبی ,مذهبی دارند
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : خدا از نظر کودکان